I-TEC - vše, co můžete k počitači potřebovat

I-TEC - kompletní portfolio příslušenství pro notebooky a stolní počítače - externí rámečky, video a audio adaptéry, čtečky, napájení atd.

HOME ›› SERVIS A PODPORA
ComDis s.r.o. vyhlašuje s platností od 1.11.2010 reklamační řád platný pro obchodní vztahy mezi společností ComDis s.r.o. a obchodními partnery a konečnými spotřebiteli. Na veškeré námi prodávané zboží se poskytuje záruka:
  • Paměťové karty Pretec - doživotní záruka (nevztahuje se na mechanické poškození)

Definice doživotní záruky - doživotní zárukou se myslí morální zastarání samotného zboží. Pokud byl ukončen prodej paměťové karty s danou kapacitou u konečného prodejce a zároveň u výhradního dovozce (ComDis s. r. o.), pak je paměťová karta mimo doživotní záruku a reklamace tedy nebude v tomto případě uznána.

Pozor! Záruka je i v těchto případech minimálně 2 roky.
  • Ostatní produkty - záruka 2 roky

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
  • mechanickým poškozením, neodbornou instalací nebo zacházením
  • byly-li škody způsobené počítačovými viry
  • používáním zboží v podmínkách, které svými parametry neodpovídají parametrům uvedeným v dokumentaci
  • zboží bylo poškozeno přírodními živly
  • zboží poškozené zapojením do sítě neodpovídající příslušné ČSN

Pozor! V případě reklamace výrobků, které slouží pro ukládání dat, neručíme za data na nich uložená. Doporučujeme důležitá data zálohovat na jiná zařízení (např. optické nebo pevné disky).

Reklamace se uplatňuje u prodejce, kde bylo zboží zakoupeno. Pokud nelze jinak, pak je možné poslat reklamaci na adresu PROVOZOVNY. ComDis s. r. o. k reklamaci vyžaduje přiložení popisu závady a kopii nákupního dokladu (RMA číslo se nepřiděluje). Bez toho nebude reklamace uznána.

Opotřebení výrobku a jeho částí, způsobené jejich běžným používáním (např. snížení kapacity akumulátorů, opotřebení náušníků sluchátek, mechanických částí, zobrazovačů apod.) nepodléhá záruce a není považováno za rozpor s kupní smlouvou dle Občanského zákoníku.

webmaster: i-Pages - www.i-pages.cz © Copyright - i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 637 130