I-TEC - vše, co můžete k počitači potřebovat

I-TEC - kompletní portfolio příslušenství pro notebooky a stolní počítače - externí rámečky, video a audio adaptéry, čtečky, napájení atd.

HOME ›› FIREMNÍ INFORMACE
Plnění v rámci REMA systému
Společnost ComDis s.r.o. je členem sběrného systému REMA a REMA Battery  (www.remasystem.cz), prostřednictvím kterého se spolupodílí na financování sběru a likvidace IT produktů, spotřební AV elektrotechniky a baterií a akumulátorů.

Výše finančního navýšení je v souladu s ceníkem systému REMA. Veškeré prodejní doklady (faktury) vystavené firmou ComDis s.r.o. obsahují informaci - „Zpětný odběr a oddělený sběr tohoto elektrozařízení a elektroodpadu (včetně akumulátorů a baterií) je řešen v REMA systému. Informace o sběrných místech na www.remasystem.cz“

Certifikát REMA ke stažení zde.
Certifikát REMA Battery ke stažení zde.


Plnění v rámci sdružení EKOKOM
Společnost ComDis s.r.o. je od roku 2002 zapojena v celostátním systému sběru, likvidace a zpětné recyklace obalů a obalových materiálů.
Klientské číslo: EK-F00021441

Certifikát EKOKOM ke stažení zde.


Plnění v rámci OSA a Intergram
Dne 10. listopadu 2006 vstoupila pod č. 488/2006 Sb. v platnost vyhláška Ministerstva kultury, která stanoví typy přístrojů k zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn u těchto nosičů.

K výběru těchto poplatků jsou pak oprávněni kolektivní správci OSA (za autory) a Intergram (za výkonné umělce a výrobce). Poplatky se mezi ně dělí 1:1.

Společnost ComDis s.r.o. je jako dovozce paměťových karet, USB flash disků, MP3 přehrávačů, externích harddisků, zálohovacích zařízení a také čteček paměťových karet (dle zákona nenahraných nosičů záznamů a přístrojů k zhotovování rozmnoženin) povinna odvádět sdružením OSA a Intergram poplatky za výše uvedené produkty a tudíž do cen našich produktů zahrnujeme také tyto poplatky.

webmaster: i-Pages - www.i-pages.cz © Copyright - i-tec Technologies s.r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava, tel.: +420 596 637 130